მოვლენები

მიოფოლიკისა და პრეგნა-5–ის წარმოების დაწყება საქართველოში

2020 წლის დასაწყისში საქართველოს აფთიაქებში დაიწყო ფარმაცევტული კომპანია Amaxa-ს მიოფოლიკისა და პრეგნა-5–ის პრეპარატების გაყიდვა.