ეთიკური კოდექსი

ეთიკური კოდექსი

კომპანია ამაქსა, მისი საქმიანობის  მთელი პერიოდის განმავლობაში, ემხრობა   ბიზნესის წარმართვის და  ქცევის  უმაღლეს ეთიკურ სტანდარტებს.

ამაქსა — კომპანია, სადაც განსაკუტრებული მნიშვნელობა ექცევა კულტურას და მორალის საყოველთაოდ მიღებულ ნორმებს. კომპანიის ბიზნესის წარმართვის ძირიტადი პრინციპებია — პატიოსნება, პასუხისმგებლობა და პროფესიონალიზმი.

ფარმაცევტულ ბაზარზე კომპანიის პოზოციების გაძლიერების მთავარი პირობაა — ხელმძღვანელობის და კომპანიის ყველა დანარჩენი თანამშრომლების მიერ ეთიკური ნორმების დაცვა. კომპანიის ღირებულების ზრდა, მიღწეული წარმატების შენარჩუნება, სახელზე და იმიჯზე ზრუნვა — ეს არის კლიენტებთან და პარტნიორებთან ურთიერთიბის პრიორიტეტული მიზნები.

ეთიკური კოდექსი განაპირობებს ჩვენს პასუხისმგებლობას ჩვენზე დაკისრებული მოღვაწეობის გამო. კომპანია ამაქსას ეტიკურ კოდექსში აღწერილია პერსონალის და ხელმძღვანალობის ქცევის წესები თავისი მოვალეობის შესრულების და ბიზნესის წარმართვის დროს.

ამაქსას ეთიკური კოდექსი წარდგენილია ეთიკური პრინციპების, წესების და ნორმების ერთობლიობით, რომლის შესრულება  სავალდებულია კომპანიის ყველა თანამშრომლისთვის.