კარიერა

კარიერა

რომლებიც განავითარებენ კომპანიას და მიაღწევენ ახალ მიზნებს. ამაქსას თანამშრომლები არიან კომპანიის მამოძრავებელი ძალა, და ჩვენ ვიცით, რომ მათ წარმატებაზეა დამოკიდებული კომპანიის წარმატება.

კომპანია ამაქსა დაინტერესებულია თითოეული თანამშრომლის პროფესიული და პიროვნული განვითარებით. ჩვენ გთავაზობთ სამუშაოს დინამიურ და პოზიტიურ გარემოში, რომელიც ხელს უწყობს ინოვაციას და უზრუნველყოფს ცოდნის გავრცელებას მთელ კომპანიაში. პერსონალის მართვის სფეროში ჩვენ ვიყენებთ თანამედროვე მეთოდიკებს და ინსტრუმენტებს, რომლებიც მიმართულია სამუშაო პროცესების ეფექტურობის და გაუმჯობესობის მხარდასაჭერად.

კომპანიის მიერ გამოყენებული შრომის ანაზღაურების პოლიტაკა გამიზნულია მომდევნო ამოცანების განსახორციელებლად:

  • იყოს მიმზიდველი დამსაქმებელი — ანაზღაურების კონკურენტული პროგრამით;
  • შეესაბამებოდეს კანონმდებლობის მოთხოვნებს, შიდა პოლიტიკისა და კომპანიის კორპორატიულ კულტურას;
  • წაახალისოს თანამშრომლები, ეფექტურობის შესაბამისი მაჩვენებლების გამოყენებით;
  • წაახალისოს თანამშრომლები უფრო ეფექტური შედეგების მისაღწევად.

თუ თქვენ ხართ ნიჭიერი, ენერგიული და გსურთ თქვენ კარიერაში ახალი მწვერვალების მიაღწევა — კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კომპანია ამაქსაში!

რეზიუმეს გაგზავნა